شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

مجله شلپ

نوشته کامل

آیا حشرات جزو حیوانات هستند و به چه جانورانی حشره می گویند؟

در این مقاله به شما میگوییم که آیا حشرات جزو حیوانات هستند و در واقع حشره چیست و چه تفاوتی با حیوانات دارد. حشرات دسته ای متنوع و بزرگ از جانوران هستند که در آب و خشکی گونه های مختلف آن ها قابل مشاهده می باشد. حشرات دارای اسکلت بیرونی و بدنی سه قسمتی هستند. […]

آیا حشرات جزو حیوانات هستند
بدون دیدگاه

در این مقاله به شما میگوییم که آیا حشرات جزو حیوانات هستند و در واقع حشره چیست و چه تفاوتی با حیوانات دارد. حشرات دسته ای متنوع و بزرگ از جانوران هستند که در آب و خشکی گونه های مختلف آن ها قابل مشاهده می باشد.

حشرات دارای اسکلت بیرونی و بدنی سه قسمتی هستند. این جانوران به علت تنفس اکسیژن، مصرف مواد آلی، تولید مثل جنسی و توانایی حرکت در گروه حیوانات قرار می گیرند.

آیا حشرات جزو حیوانات هستند

به چه جانورانی حشره می گویند

حشرات با تنوعی در حدود شش تا ده میلیون گونه بزرگترین گروه از شاخه بندپایان را تشکیل می دهند. مگس ها، مورچه ها، زنبورها، سوسک ها و بسیاری دیگر از بندپایان در گروه حشرات قرار دارند. حشرات زیستگاه های متنوعی دارند؛ می توان حشرات را در خشکی، آب های شیرین و حتی اقیانوس ها پیدا کرد. البته بیشترین تعداد حشرات روی خشکی وجود دارد.

حشره چیست؟

حشرات فاقد اسکلت هستند و به جای آن دارای پوشش سخت بیرونی می باشند. این پوشش سخت از جنس کیتین بوده که با پروتئینی به نام اسکلروتین پوشانده شده است. این پوشش سخت، انعطاف پذیر و نفوذپذیر است. حشرات در طی فرآیند رشد، مدام در حال پوست اندازی هستند تا بتوانند پوشش سخت خود را بزرگتر کنند.

بدن این موجودات دارای سه بخش سر، سینه و شکم می باشد. سر حشرات حاوی اندام های حسی و دهان است که قسمت سینه شامل تعداد زیادی عضله بوده که پاها به آن متصل است. قسمت شکم نیز حاوی اندام های هاضمه و دستگاه تولید مثل می باشد. همچنین تمام حشرات دارای چشم مرکب، یک جفت آنتن و سه جفت پای مفصلی هستند.

آیا حشرات جزو حیوانات هستند

حیوانات دسته ای از جانداران هستند که اکسیژن تنفس می کنند، از مواد آلی تغذیه می کنند، تولید مثل جنسی دارند و قادر به حرکت می باشند. حشرات نیز همانند سایر حیوانات، بصورت جنسی تولید مثل می کنند. اگرچه این جانوران فاقد ریه هستند، اما از طریق پوست خود اکسیژن را تنفس می کنند. همچنین حشرات مواد آلی مصرف کرده و توانایی حرکت دارند. بنابراین می توان گفت حشرات در گروه حیوانات قرار می گیرند. حشرات حدود ۷۰ درصد از گونه های حیوانات را شامل می شوند.

به طور کلی حیوانات به دو گروه اصلی دارای ستون فقرات و فاقد ستون فقرات تقسیم می شوند. حشرات جزو حیوانات بدون ستون فقرات هستند. در واقع حشرات فاقد اسکلت درونی و دارای اسکلت بیرونی هستند. همین موضوع باعث محدود بودن اندازه حشرات می باشد. حشرات با هر بار پوست اندازی تلاش می کنند سایز خود را افزایش بدهند و از پوست سخت و کوچک قبلی رها شوند.

مطالب مرتبط

بخش نظرات

نظرتان را بنویسید

Array